Hem

Schelinkryssaren – en klassisk skönhet

Ritningen till den första Schelinkryssaren är daterad september 1965. Som konstruktörer anges Oscar Schelin, ägaren till Kungörs Båtvarv samt Tore Holm och N G Owens. Oscar Schelin har berättat att konstruktionen togs fram med sikte på den amerikanska marknaden, dit han tidigare levererat många båtar, både havskappseglare och skärgårdskryssare.
Man kan förmoda att han av denna anledning engagerat de internationellt kända konstruktörerna Holm och Owens för den slutliga utformningen.

Bilden visar den fjärde Schelinkryssaren i trä, som sedan gjordes till plugg för de kommande plastbåtarna.

Oscar Schelin ville göra en vacker och välseglande havskryssare. Dåtidens regler för havskappsegling, främst RORC, hade lett utvecklingen fel mot underriggade och ofta fula båtar men det förväntades att reglerna snart skulle komma att ändras.

Lista över alla båtarna

byggda_båtar
Byggda båtar