El i båten

Kompendium om hur du får batterierna att räcka längre (pdf-fil)

batel_brogren