Båtbilder

Liv, en blandning av trä och plast

Två exakt likadana Schelinkryssare är svårt att finna. De finns helt i trä och helt i plast. Och som här, med S 5010 Liv, med plastskrov och träöverbyggnad. De två övre bilderna är inskickade av tidigare ägaren, Tord Sonnegård
(Båten är byggd 1974). Den nedre bilden togs vid sjömötet 2003.

Visst är teak och mahogny vackert på båtar. Det syns att den som gjort träjobbet lärt sig båtbyggarkonsten på Vindövarvet.