Båtbilder

S/Y Milonga - först ut på varvsplanenSchelinkryssare nr 1, Milonga sjösätts för första gången på Kungsörs Båtvarv. Oscar Schelin övervakar och håller själv i för- och aktertampar.

Text av Mårten Lilja

1965 fyllde Oscar Schelin 70 år. Han hade hela sitt yrkesverk samma liv byggt träbåtar. De allra flesta efter andras konstruktioner. Nu kom plasten, men Oscar Schelin ville inte leda sitt varv in på det spåret.


Oscar Schelin trodde på en framtid för träbåten och han ville mot slutet av sin yrkesverksamma tid bygga en modern och bekväm båt med rationella metoder. En inspirationskälla var den båt som hans son Per hade ritat och byggt till sig själv några år tidigare, men Oscar skissade på en båt som var lite större och bekvämare.

Ritningen för "Schelinkryssaren" är daterad september 1965 och undertecknad, förutom av Oscar Schelin, också av Tore Holm och en man vid namn N G Owens. Schelin gjorde utförliga skisser som Tore Holm sen ritade rent.
Vem var då N G Owens? Jo, han var en amerikansk båtkonstruktör som Oscar Schelin kände och konsulterade vid några tillfällen under arbetet med ritningarna. Avsikten med att ha hans namn på ritningen var att underlätta export av båten till USA.

Den första Schelinkryssaren köptes av en god vän till Oscar Schelin, fabrikören Erik Sörberg i Kungsör. Det var för övrigt hans gjuteri som levererade mycket av de beslag i brons, rödgods och mässing som varvet behövde till sina nybyggen och även sålde till andra varv och båttillbehörsbutiker.
Sörberg hade en SK40:a som byggts av Schelin 1925. Hösten 1965 plågades han av ryggskott och övertygades snart av Oscar om fördelarna med en bekvämare båt.
Erik Sörberg ägde Milonga till januari 1984 då hon köptes av de nuvarande ägarna.

Schelinkryssaren har klassiska linjer, dragna utan hänsyn till några mätningsregler. Båten är ändå typisk för sin tid: mastheadrigg, relativt höga fribord och ganska fylliga, bärande ändskepp. Hon har dock lite längre överhäng än vad som var vanligt för havskryssare i denna storlek i början av 60-talet.

Milonga är allsidig om man ser till seglings- egenskaperna, ganska styv och lite tung i skärgården, men torr och behagligt mjuk i sina rörelser, när det blåser på. Utmärkt för familjesegling och långfärd.

Schelinkryssaren utgjorde en sammanfattning av de erfarenheter ett långt båtbyggarliv givit, men med en begränsning: Båten skulle inte vara ett slags examensprov, den skulle tvärtom vara konkurrens- kraftig mot plastbåtarna och den skulle gå att exportera. Nu blev det inte riktigt så.

Fyra Schelinkryssare byggdes på Kungsörs båtvarv av vilka Milonga är den första. Hon har en likadan systerbåt och två halvsyskon, de två sista i serien fick nämligen en något bredare och längre häck.
En av dessa båtar, som alltså mäter 10.50 meter löa, användes som plugg när Schelinkryssaren tog steget in i plast åldern. Det skedde emellertid inte i Kungsör.

Den första plastschelinaren byggdes i Köping med inredning från Kungsör, men snart övertogs tillverkningen av Norrlands Plastindustri. Där finns formarna kvar, om nu någon skulle komma på tanken att bygga en plastbåt.

Oscar Schelin förstod att hantverket med att bygga träbåtar måste rationaliseras, om träbåten skulle ha en chans att överleva. Borden är nåtlimmade och ovanligt smala.
Genom att ha fler men smalare bord, underlättades arbetet med att för hand hyvla borden till rätt form. Balkvägare saknas, men det översta bordet är i stället förstärkt och varje spant är förbundet med däcksbalkarna genom ett knä av plywood.
Teakdäcket är lagt ovanpå ett plywooddäck. Rufftaket är dukklädd plywood. Sittbrunnen, som är själv- länsande, har botten och nedre delen av sidorna i aluminium.
Slutligen är inredningen till största delen utförd i mahognyplywood.

I övrigt kan nämnas att Milongas samtliga spant är utförda i lamellimmad ek, båten saknar således stålspant. Hela riggen, med beslag och allt, är tillverkad vid varvet i Kungsör. Masten är av aluminium och har konad topp.

Flera av de ovan nämnda lösningarna är rena förbättringar, t ex valet av plywood i däck och rufftak och aluminium till den självlänsande sittbrunnen.
Jag har tidigare varit misstänksam mot limmade spant, men kan konstatera att inget spant är brutet och inget har heller gått upp i limningen.
Milonga är ett mycket prydligt bygge med noggrannt utförda detaljer på de ur funktionell synpunkt viktigaste punkterna.
Jag har nu fernissat friborden i tio år, men ännu inte kunnat hitta någon lask. Men sådana ska finnas, bedyrar Per Schelin; limmade långlaskar.
Jag kommer att fortsätta sökandet.

Mårten Lilja

Texten ovan publicerades första gången i Veteranbåten, nr 1/1995 tillsammans med bilder ur familjealbumet.

Båtfakta

S/Y Milonga
Båttyp: Havskryssare
Byggnadsår: 1966
Varv: Kungsörs båtvarv
Konstruktör: Oscar Schelin och Tore Holm
Byggnadsmaterial: Mahogny på ekspant, teakdäck
Motor: Perkins M30
Löa : 10.35 m
LvL: 7.40m
Bredd: 2.72m
Depl.: 4.4 ton varav 1.85 ton blyköl
Segelyta: 44 kvm
Ägare: Mårten Lilja, Håkan Lilja och Örjan Wrede