Schelinkryssaren - en klassisk skönhet


Konstruktion

Ritningen till den första schelinkryssaren är daterad september 1965. Som konstruktörer anges Oscar Schelin, ägaren till Kungörs Båtvarv samt Tore Holm och N G Owens. Oscar Schelin har berättat att konstruktionen togs fram med sikte på den amerikanska marknaden, dit han tidigare levererat många båtar, både havskappseglare och skärgårdskryssare.
Man kan förmoda att han av denna anledning engagerat de internationellt kända konstruktörerna Holm och Owens för den slutliga utformningen.

Oscar Schelin ville göra en vacker och välseglande havskryssare. Dåtidens regler för havskappsegling, främst RORC, hade lett utvecklingen fel mot underriggade och ofta fula båtar men det förväntades att reglerna snart skulle komma att ändras.

Den första schelinkryssaren byggdes i trä vid Kungsörs Båtvarv till säsongen 1966 och kom att följas av ytterligare tre. Den tredje fick en något bredare och längre häck liksom den fjärde, som kom att användas som plugg för den fortsatta tillverkningen i glasfiberarmerad plast.
Skrovet till den första plastbåten, nr 5 Albertina, tillverkades av Båt-Industri i Köping medan inredningen gjordes i Kungsör. Därefter flyttades tillverkningen av både skrov och inredning till Norrbottens Plastindustri, sedermera Norrlandsplast, i Luleå. Riggen, med vitmålad mast, levererades dock ännu ett antal år från Kungsör.

Båtfakta gäller de schelinkryssare, som byggts i Luleå.

Skrov
Material: glasfiberarmerad polyester
Längd: 10,50 m
Längd i vattenlinjen: 7,40 m
Bredd: 2,72 m
Djup: 1,42 m
Konstruktionsdeplacement: 4,5 ton
Blyköl: 2,13 ton

Rigg
Masthead
Fram till båt nr 16 (1972) är masthöjden 11,2 m över däck (12,2 över vattenlinjen) och bommen 4,2 m.
Från båt nr 17 är masthöjden 12,7 m över däck (13,7 över vattenlinjen) och bommen 3,7 m.


Det förekommer enstaka båtar med ännu högre rigg. Dessutom är åtminstone en är riggad som yawl (två master varav den aktre placerad akter om hjärtstocken). 

 
Segel
Lägre masthead
Storsegel: 23 m2
Kryssfock: 19 m2
Genua : 33 m2

Högre masthead
Storsegel: 23 m2
Kryssfock: 22 m2
Genua: 37 m2


Skrovritning på Schelinkryssaren

Broschyr från Norrlandsplast 1973 med segelritning (pdf-fil)


Vem var den där Oscar Schelin som alla pratar om?