Vill du bli medlem i Schelinkryssarklubben -
eller vill du av nån annan anledning få kontakt
med oss?
Du kan nå oss genom e-post till
klubbens ordförande:


hans-lennart.ohlsson@maritima.se