Möten

Årsmötet 2019

Det blev ett glatt återseende – 6 båtar var representerade – efter förra årets uppehåll. Den låga aktiviteten återspeglade sig i allt färre medlemmar i föreningen. Enighet rådde dock om att hemsidan fyller en viktig funktion som komplement till facebook och därför behövs föreningen och dess medlemsavgifter. Utom årliga kostnader för plusgiro, domän och webbhotell behövs medel för att modernisera hemsidan så att den blir mer strukturerad och enklare att uppdatera. Förhoppningen är att fler ägare vill bidra genom att betala medlemsavgiften 150 kr till PG 1 03 31-7.

Årsmöte 2019

Årsmöte 2016

Årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2009

Årsmöte 2008

Årsmöte 2007

Årsmöte 2006

Årsmöte 2005

Höstmöte 2004

Årsmöte 2004

Årsmöte 2003

Höstmöte 2002

Årsmöte 2002

Konstituering

Sjömöten

Sommarmöte 2002

Sommarmöte 2003

Sommarmöte 2004

Sommarmöte 2005

Sommarmöte 2006

Sommarmöte 2008