Om klubben

Klubbinfo

Ordförande: Hans-Lennart Ohlsson

Sekreterare: Jan Brogren

Kassör: Inger Norstedt

Organisationsnummer: 80 24 11-8955

Plusgirokonto 1 03 31-7

 

Klubbvimpel under spridaren med…
…Schelinkryssarloggan – en självklarhet på medlemsbåtar.

Ett litet antal vimplar finns i lager för hugade medlemmar. Priset: 100 kr styck inkl porto. Du beställer genom betalning till klubbens plusgirokonto:
10331-7, Schelinkryssarklubben. Ange namn och adress.

Länk till Facebook