Historik

”Båtbyggare Oscar Wilhelm Schelin var en man om vilken det sagts att han byggde lyckliga båtar. Förmodligen var han ganska lycklig själv i sitt liv”.

Dessa är inledningsorden i Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtars årskrift 1984, som tillägnas Oscar Schelin och Kungsörs båtvarv, författad av Janicke Henrikson.

Men Schelin byggde inte bara lyckliga båtar. De var ofta också snabbare än de flesta av sina konkurrenter och vann många troféer åt sina ägare.

Till stor del var förstås detta konstruktörernas förtjänst. Men en båt kan vara nog så skickligt ritad – blir den inte lika skickligt byggd nås inga framgångar på kappseglingsbanorna.

Båtbyggare med världsrykte

På Kungsörs båtvarv har byggts många uppmärksammade båtar.
1935 fick varvet sitt internationella genombrott genom att SK 30.an Lill-Singva II, togs över till Amerika för att delta i tävlingar där. Oscar Schelin, som tidigare varit over there och lärt till byggnadssnickare i Brooklyn, följde med och gastade i 14 tävlingar. Många amerikanska båttidningar uppmärksammade det vackra bygget. Bland annat vann båten President Roosevelt Cup.

Nu blev Oscar Schelin ett stort namn som båtbyggare. Många utländska beställningar anlände till det lilla varvet längst in i Mälaren. Till exempel kom från kejsaren av Annam (Vietnam) 1936 en beställning på en SK 30 att kappsegla med.Också en rik bankir i Shanghai ville ha en SK 30!

Många av de Mälar 22:or och Mälar 30:or som lämnade Kungsörsvarvet väcker fortfarande beundrande blickar i svenska och utländska vatten.
Det sista träbåtsbygget från Kungsörs båtvarv blev kappseglingsbåten Rush VIII till Lasse Thörn.

Mindre känt är kanske att Schelinvarvet i samma veva byggde den Tumlare (nr 2) som via en bilutställning (!) i Geneve gav båten och dess konstruktör Knud Reimers världsrykte. Redan ett par år senare var Tumlaren entypsklass i Australien!

Schelinkryssaren

Arbetet med Schelinkryssaren påbörjades i början av 60-talet. Utgångspunkten ska ha varit en båt som sonen Per tidigare hade ritat och byggt. Ritningen är daterad september 1965, och som konstruktörer anges Oscar Schelin, Tore Holm och NC Owens.

Först byggdes fyra stycken i trä. Den första av dem, Milonga (KR 1085) levererades från varvet 1966. Läs mer om Milonga 1

Den sista av dem gjordes till plugg för gjuta skrov i glasfiberarmerad plast. Under namnet Aniara finns den fortfarande väl bevarad i familjen Sehlins ägo.

 

Kraftiga skrov

Den första Schelinkryssaren i plast blev Albertina,
KR 1140, som ställdes ut på båtmässan 1967. Den köptes av Hans Albertsson, representant för Lloyds Register of Shipping, som var med och dimensionerade båten.

Schelinkryssaren var den första plastbåten för Kungsörs Båtvarv, och på den tiden var man fortfarande lite osäker på hur mycket plast som skulle läggas i formarna. Man utgick ofta från tjockleken på borden i träbåtarna och så lade man till en del för säkerhets skull. Plastskrovet togs fram av Båt-Industri AB Köping medan inredning och rigg utfördes av Kungsörs båtvarv.

Som ett exempel på att i alla fall de första av Schelinkryssarna är rejält dimensionerade kan nämnas att akterspegeln på Albertina är tre centimeter tjock!

Fångar blickar

Schelinkryssaren väckte viss uppmärksamhet på båtmässan det året. Hon ansågs för en för sin tid rätt stor segelbåt i plast och därtill vacker. Och det ska sägas: en Schelinkryssare väcker fortfarande uppmärksamhet i hamnar och på sjön.

Segelmärket med ett S genom (eller på) ett C betyder Schelin Cruiser. De första båtarna har emellertid KR-nummer i seglen.

Andra priser förr

I broschyren till de första båtarna kan man bland annat läsa att priset för skrov, däck och överbyggnad, inklusive blyköl, roderaxelhylsa, roder, masthäl, luckor (ej monterade), bottenstockar och röstjärn var 30.000 kronor (exklusive omsättningsskatt).
Motor (MD2) och installationsdetaljer: 7.000 kr.

Från Mälaren till Norrbotten

Det sägs att Oscar Schelin inte trivdes så bra med plast i båtar och det byggdes heller inte så många Schelinkryssare i Kungsör och Köping.

Det varv som tog över bygget av Schelinkryssarna låg i Luleå. Det hette Norrlandsplast och ägare var Karl Eskil Wallgren. Norrlandsplast har byggt också flera andra båtar, bl a har de flesta L28or byggts där. Några Schelinkryssare byggs inte längre, men formarna finns kvar. Företaget heter numera Np Marin AB.