Teknik & tips

Något om skrovgenomföringar

Skrovgenomföringar under vattenlinjen försvagas kontinuerligt genom korrosion och är därmed en säkerhetsrisk. Det är inte alltid en korroderad genomföring börjar läcka så smått utan den kan också gå tvärt av. Det är omvittnat svårt att hitta var vattnet flödar in när det väl står över durkarna ute till havs.
Min Schelinkryssare är nu 36 år gammal och det har länge känts angeläget att titta närmare på problemet. För att få information initierade jag för någon vecka sedan en diskussion i ämnet på Kryssarklubbens tekniska forum. Det kom snabbt kvalificerade inlägg och dem återger jag här i ett sammandrag:

1. Genomföringarnas kondition bör provas när båten står på land genom att man tar tag i kranen på varje stuts och bryter till ganska ordentligt. Det skall genomföringar klara. Man bör betänka att de kan få nog så kraftiga törnar av löst stuvade grejor ute till havs.
2. Är genomföringen av mässing kan man lämpligen skrapa fram metallen på rörets insida med en kniv. Är metallen gul är legeringen OK – skulle den däremot vara röd har mässingen avzinkats och är därmed mycket spröd, genomföringen måste då ovillkorligen bytas.
3. Det är ofta svårt att få loss genomföringar som suttit monterade i många år. Det kan bli nödvändigt att skära loss dem med vinkelslip, hålsåg eller med slipstift från utsidan.
4. Brons, en legering av koppar och tenn, är säkert det bästa materialet för genomföringar, men kommer sällan till användning då det är dyrt. De vanliga blanka, gulröda genomföringarna som vi ser i båthandeln kallas ofta brons men är i själva verket mässing. Mässing är ett samlingsnamn för många olika legeringar av koppar och zink men för genomföringar måste materialet vara så kallad "avzinkningsfri mässing". Andra varianter kan korrodera mycket snabbt.
Rostfritt stål har på senare år blivit allt vanligare i genomföringar men här bör man hålla i minnet att också under den beteckningen finns många olika legeringar. De flesta är inte rostfria utan bör egentligen kallas rosttröga. De högsta kvaliteterna av syrafast stål torde vara för dyra för att komma till användning men legeringar med rimlig rosttröghet bör räcka för genomföringar.
Det finns numera genomföringar och avstängningsventiler av högvärdig plast, t.ex. Marelon som består av glasfiberarmerad nylon. Dessa är billigare än genomföringar av metall och är godkända av försäkringsbolagen. Erfarenhet av detta material tycks dock saknas i Sverige.
Våra båtar är alla nu ganska gamla. Ovanstående information kan vara till nytta för flera medlemmar i klubben.
Curt Norstedt